۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - ۱۷:۱۸
جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه ؛
سردار عراقی گفت:ما زمانی که انقلاب کردیم شعارهای جهان شمول دادیم که سبب پیدایش دشمن شد تا جلوی انقلاب بایستند ولی با قدرت و حکومت امام و توانایی مردم نتوانستند.
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - ۱۷:۱۸
جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه ؛
سردار عراقی گفت:ما زمانی که انقلاب کردیم شعارهای جهان شمول دادیم که سبب پیدایش دشمن شد تا جلوی انقلاب بایستند ولی با قدرت و حکومت امام و توانایی مردم نتوانستند.
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - ۱۷:۱۰
فرمانده سپاه استان البرز:
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز با بیان اینکه "ما می‌توانیم" را امروز باید سیاسیون یاد بگیرند، گفت: رزمندگان در ۸ سال دفاع مقدس با دست خالی ایستادند و در مقابل کثرت دشمن حزن و اندوه به خود راه ندادند و "ما می‌توانیم" را اثبات کردند.