برگزاری مسابقات والیبال جام شهید سید محمد سادات در اشتهارد