نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد مقاومتی به همت پایگاه های تابعه حوزه 118 برپا شد