نشست شورای اداری ساوجبلاغ/سرمایه گذاری خارجی در شهرک کاوش