چهارشنبه, 9 فروردين 1396 - الأربعاء 02 رجب 1438 - Wednesday 29th March 2017

دیدار فرمانده سپاه استان البرز با خانواده شهدا+عکس

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
دیدار فرمانده سپاه استان البرز با خانواده شهدا+عکس
سردار علی استاد حسینی فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز به همراهی بنیاد شهید استان، طبق روال هر دوشنبه با خانواده شهیدان دیدار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز:سردار علی استاد حسینی فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز به همراهی بنیاد شهید استان، طبق روال هر دوشنبه با خانواده شهیدان نوری مقدم، بسیجی شهید صالحی،  بسیجی شهید بهرام یار محمدی دیدار کردند.

دیدار سردار استادحسینی به همراه مسئولین بنیاد شهید به همسر شهید بسیجی بهرام یار محمدی
دیدار سردار استادحسینی به همراه مسئولین بنیاد شهید به همسر شهید بسیجی بهرام یار محمدی

دیدار سردار استادحسینی به همراه مسئولین بنیاد شهید به همسر شهید بسیجی بهرام یار محمدی

دیدار سردار استادحسینی به همراه مسئولین بنیاد شهید به همسر شهید بسیجی بهرام یار محمدی

دیدار سردار استادحسینی به همراه مسئولین بنیاد شهید به همسر شهید بسیجی بهرام یار محمدی

دیدار سردار استادحسینی به همراه مسئولین بنیاد شهید به همسر شهید بسیجی بهرام یار محمدی

دیدار سردار استادحسینی بهمراه بنیاد شهید به پدر شهید بسیجی صالحی

دیدار سردار استادحسینی بهمراه بنیاد شهید به پدر شهید بسیجی صالحی

دیدار سردار استادحسینی بهمراه بنیاد شهید به پدر شهید بسیجی صالحی

دیدار سردار استادحسینی بهمراه بنیاد شهید به پدر شهید بسیجی صالحی

دیدار سردار استادحسینی بهمراه بنیاد شهید به پدر شهید بسیجی صالحی

دیدار سردار استادحسینی بهمراه بنیاد شهید به پدر شهید بسیجی صالحی

دیدار سردار استادحسینی بهمراه بنیاد شهید به پدر شهید بسیجی صالحی

دیدار سردار استادحسینی بهمراه بنیاد شهید به پدر شهید بسیجی صالحی

دیدار سردار علی استادحسینی بهمراه بنیاد شهید به مادر شهید نوری مقدم

دیدار سردار علی استادحسینی بهمراه بنیاد شهید به مادر شهید نوری مقدم
 
 
تمامي حقوق اين سامانه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام حسن مجتبی(ع)استان البرز مي باشد